LT  EN  RU

Pirkimo - Pardavimo etapai

 

Turto vertinimas

Norėdami pirkti nekilnojamąjį turtą, sužinokite bent jau preliminarią turto vertę, pasikonsultuokite su specialistais.

 

Kredito gavimas

Jei nekilnojamąjį turtą planuojate įsigyti, imdami banko paskolą, reikėtų pateikti kredito gavimo paraišką bankui.

Preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis

Radę patikusį nekilnojamojo turto objektą ir nusprendę jį pirkti, pasirašykite preliminarią pirkimo–pardavimo sutartį su savininku. 
Esminiai tokios sutarties punktai: konkrečiai apibūdintas nekilnojamasis turtas, nurodytos šalys (pirkėjas ir pardavėjas), įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį, terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, terminas, per kurį turi būti sudaryti pagrindinė sutartis (notaro tvirtinama), nustatyti vienos iš šalių pareigą organizuoti pagrindinės sutarties pasirašymą, nekilnojamojo turto kaina, įsipareigojimas apmokėti kitas išlaidas (notaro, Registrų cento ir pan.), įsipareigojimų, kuriuos pardavėjas privalo įvykdyti iki pagrindinės sutarties, nurodymas, apmokėjimo sąlygos ir terminai, visiško atsiskaitymo terminas, nekilnojamojo turto perdavimo terminas ir pan.  Sutartyje galima susitarti ir dėl papildomų sąlygų, pvz., netesybų už sutarties neįvykdymą.
Atkreiptinas dėmesys, kad preliminari nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis privalo būti rašytinė. Rašytinės sutarties formos nebuvimas daro sutartį negaliojančią.

 

Notaro patvirtinta sutartis

Pasirašę preliminarią pirkimo–pardavimo sutartį, galite kreiptis į notarą ir pasirašyti notaro patvirtintą pirkimo–pardavimo sutartį.

 

Notaro sutarties registravimas Registrų centre

Prieš trečiuosius asmenis nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartis gali būti panaudota ir jiems sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. 

Registrų centro nuosavybės pažymos pateikimas bankui

Jei pirkdami nekilnojamąjį turtą skolinotės lėšų iš banko, gautą Registrų centro pažymą būtina pateikti bankui. Ją pateikus pasirašoma kredito sutartis. 

Hipotekos registravimas ir turto draudimas

Hipoteka – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Atkreiptinas dėmesys, kad paskesnis nekilnojamojo turto įkeitimas galimas, jei hipotekos sutartyje nenurodyta kitaip. Įkeičiamas gali būti tik apdraustas turtas, išskyrus žemę. Svarbu atkreipti dėmesį, kad įkeitimas eina kartu su daiktu, tai reiškia, kad pasikeitus savininkui, hipoteka lieka. Todėl pirkdami nekilnojamąjį turtą turite įsitikinti, kad daiktui netaikomi jokie apribojimai, kitaip užtikrintam įsipareigojimui gali būti parduodamas iš varžytynių Jūsų turtas. 
Sutartinės hipotekos lakštą paprastai pildo ir tvirtina notaras. Hipotekos lakštą pasirašo skolininkas, kreditorius, įkeičiamo daikto savininkas. Hipoteka registruojama Hipotekos registre hipotekos teisėjo sprendimu, pateikus hipotekos lakštą įkeisto daikto buvimo vietos hipotekos įstaigai. Hipotekos lakšte paprastai nurodoma ši informacija: sudarymo vieta ir data, skolininkas, kreditorius ir įkeičiamo daikto savininkas, jų gyvenamoji vieta, įkeičiamas daiktas, jo įkainojimas ir buvimo vieta, įkeitimu užtikrinta prievolė (pvz., kredito sutartis), jos konkretus ar maksimalus dydis ir įvykdymo terminas. Prievolės dydis nustatomas įskaitant palūkanas.
Hipoteka įsigalioja nuo jos įregistravimo Hipotekos registre momento, kai viešame registre įrašomi atitinkami įrašai.
Hipoteka pasibaigia ją išregistravus iš Hipotekos registro. Pagrindai daikto savininkui prašyti išregistruoti hipoteką yra: 1) įvykdytas skolininko įsipareigojimas; 2) daiktui panaikinta hipoteka; 3) hipotekos kreditoriaus buvimo vieta nežinoma daugiau nei 10 metų nuo skolos mokėjimo termino pabaigos.
Atkreiptinas dėmesys, kad hipoteka neišregistruojama automatiškai, todėl tuo turi rūpintis daikto savininkas.

Galutinis atsiskaitymas su nekilnojamojo turto savininku
        
Pažyma bankui apie visišką atsiskaitymą

Jei nekilnojamojo turto įsigyjate, naudomamas banko lėšas, būtina bankui pateikti notaro patvirtintą ir savininko pasirašytą pažymą apie visišką atsiskaitymą už nupirktą nekilnojamąjį turtą su savininku. 

Nuosavybės dokumento gavimas

Atsiskaičius su savininku, pateikus visus reikiamus dokumentus bankui, reikia kreiptis į Registrų centrą dėl naujos nuosavybės dokumento išdavimo.